รับสมัครงาน
» ตำแหน่งวิศวกรขาย/พนักงานขาย - (หลายอัตรา)
  คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 22-40 ปี
    วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์/อุตสาหกรรม/การตลาด
    มียานพาหนะเป็นของตนเอง
    มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
    มีความรับผิดชอบในหน้าที่ๆได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
    สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 
» ตำแหน่งช่างเทคนิค - (หลายอัตรา)
  คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 22-40 ปี
    วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาช่าง ทุกสาขา
    ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
    มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
    มีความรับผิดชอบในหน้าที่ๆได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
 
HOME : PRODUCTS : SERVICES : NEWS : CONTACT US
Pinnacle Engineering Co.,Ltd
197/3-4 M 3. Bangkruay-Sainoy Bangrakpattana Bangbuathong Nonthaburi 11110.
Tel. (02) 920-5100 (AUTO),Fax (02) 920-9899, Hot Line (089) 120-5949

© 2013 PNE.co.th allright reserved. Powered by ThaiWeb